AttributeStats

2,692,963 rows

View and edit SQL

Link id namespace stats
000008AA-6591-4DFA-A999-9C54CD994E15 pandas {"pandas._libs.tslib.iNaT": {"count": 1, "d_count": 0}}
000016A2-0C62-4FED-B7DC-A6E9367EBFE2 numpy {"numpy.pi": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.abs": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.sqrt": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.exp": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.log": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.sign": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.ceil": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.modf": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.isnan": {"count": 1, "d_count": 0}, "numpy.cos": {"count": 1, "d_count": 0}}
000016A8-D7F5-4857-B053-1C358CD57EA5 numpy {"numpy.testing.TestCase": {"count": 1, "d_count": 0}}
00002705-70B4-41DC-BB53-6FB504C22A22 tensorflow {"tensorflow.flags": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.logging.INFO": {"count": 1, "d_count": 0}}
00002E3A-05BB-4F92-A57E-A2B0B282F141 matplotlib {"matplotlib.rcParams": {"count": 1, "d_count": 0}}
00003429-65FC-4FF9-A972-6E58FFB4F7FD setuptools {"setuptools.command.install.install": {"count": 2, "d_count": 0}}
00003429-65FC-4FF9-A972-6E58FFB4F7FD sys {"sys.platform": {"count": 2, "d_count": 0}, "sys.exec_prefix": {"count": 1, "d_count": 0}, "sys.argv": {"count": 2, "d_count": 0}, "sys.version_info": {"count": 1, "d_count": 0}}
00003798-BD14-4AA6-8EC8-A450A287F458 django {"django.db.migrations.Migration": {"count": 1, "d_count": 0}}
00003FB8-933F-4493-BCDF-714B21091F8C hbconfig {"hbconfig.Config.slack.webhook_url": {"count": 2, "d_count": 0}}
00004673-A9F0-4569-84EE-FFF3EFB59EC2 django {"django.http.Http404": {"count": 1, "d_count": 0}}
000061ED-4376-4EA4-9234-B63C46FE0506 sys {"sys.flags.optimize": {"count": 1, "d_count": 0}}
00006B73-5CFE-46DC-8D0E-3896F3FACBCB django {"django.db.migrations.Migration": {"count": 1, "d_count": 0}}
00007519-9A65-4C76-BB13-8FD10AA731A1 fixtures {"fixtures.basefixture.BaseFixture": {"count": 1, "d_count": 0}}
00007519-9A65-4C76-BB13-8FD10AA731A1 logger {"logger": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000798B-1BB9-4E32-ADE3-F46BC237141F opaque_keys {"opaque_keys.edx.keys.AssetKey": {"count": 1, "d_count": 0}}
000091C2-D52D-44D7-B427-959578B6EA8C string {"string.ascii_lowercase": {"count": 1, "d_count": 0}, "string.ascii_uppercase": {"count": 2, "d_count": 0}, "string.ascii_letters": {"count": 1, "d_count": 0}, "string.digits": {"count": 1, "d_count": 0}, "string.hexdigits": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000B2B4-F6F4-44E6-B06D-5D8748B87716 UserDict {"UserDict.UserDict": {"count": 1, "d_count": 0}, "UserDict.DictMixin": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000B2B4-F6F4-44E6-B06D-5D8748B87716 UserList {"UserList.UserList": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000B2B4-F6F4-44E6-B06D-5D8748B87716 collections {"collections.MutableSet": {"count": 1, "d_count": 0}, "collections.MutableMapping": {"count": 1, "d_count": 0}, "collections.MutableSequence": {"count": 1, "d_count": 0}, "collections.deque": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000B2B4-F6F4-44E6-B06D-5D8748B87716 jinja2 {"jinja2._compat.PY2": {"count": 1, "d_count": 0}, "jinja2._compat.function_type": {"count": 1, "d_count": 0}, "jinja2._compat.method_type": {"count": 1, "d_count": 0}, "jinja2._compat.code_type": {"count": 1, "d_count": 0}, "jinja2._compat.traceback_type": {"count": 1, "d_count": 0}, "jinja2._compat.frame_type": {"count": 1, "d_count": 0}, "jinja2._compat.generator_type": {"count": 1, "d_count": 0}, "jinja2.environment.Environment": {"count": 1, "d_count": 0}, "jinja2._compat.string_types": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000B2B4-F6F4-44E6-B06D-5D8748B87716 operator {"operator.add": {"count": 1, "d_count": 0}, "operator.sub": {"count": 1, "d_count": 0}, "operator.mul": {"count": 1, "d_count": 0}, "operator.truediv": {"count": 1, "d_count": 0}, "operator.floordiv": {"count": 1, "d_count": 0}, "operator.pow": {"count": 1, "d_count": 0}, "operator.mod": {"count": 1, "d_count": 0}, "operator.pos": {"count": 1, "d_count": 0}, "operator.neg": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000B2B4-F6F4-44E6-B06D-5D8748B87716 sets {"sets.Set": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000BA54-3E88-4159-9F7C-F7CEB750298C tensorflow {"tensorflow.test.TestCase": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.GraphKeys.GLOBAL_VARIABLES": {"count": 2, "d_count": 0}, "tensorflow.float32": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000BBD2-E8F3-4467-BE34-2FE93336FFF6 array {"array.array": {"count": 59, "d_count": 0}}
0000BBD2-E8F3-4467-BE34-2FE93336FFF6 datetime {"datetime.datetime": {"count": 23, "d_count": 0}}
0000BBD2-E8F3-4467-BE34-2FE93336FFF6 numpy {"numpy.nan": {"count": 3, "d_count": 0}}
0000BBD2-E8F3-4467-BE34-2FE93336FFF6 pandas {"pandas.NaT": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000BBD2-E8F3-4467-BE34-2FE93336FFF6 six {"six.integer_types": {"count": 4, "d_count": 0}}
0000BBD2-E8F3-4467-BE34-2FE93336FFF6 unittest {"unittest.TestCase": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000C024-354B-4F1A-95AD-83B2C39C3E8E pyqtgraph {"pyqtgraph.Qt.QtCore": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000C024-354B-4F1A-95AD-83B2C39C3E8E sys {"sys.flags.interactive": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000C864-68F1-4F80-A542-0367C363330F debug_toolbar {"debug_toolbar.panels.DebugPanel": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000C864-68F1-4F80-A542-0367C363330F resource {"resource": {"count": 1, "d_count": 0}, "resource.RUSAGE_SELF": {"count": 2, "d_count": 0}}
0000CA61-801E-43DC-B069-8CE47C0E6B67 tensorflow {"tensorflow.summary.FileWriter": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.Summary": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.uint8": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000DA53-339B-44B3-8D6F-B1EFFEC41262 numpy {"numpy.inf": {"count": 7, "d_count": 0}}
0000DA53-339B-44B3-8D6F-B1EFFEC41262 pytest {"pytest.fixture": {"count": 1, "d_count": 1}}
0000E288-B82F-4361-8345-C452141241AA numpy {"numpy.float": {"count": 4, "d_count": 0}}
0000E288-B82F-4361-8345-C452141241AA sys {"sys.argv": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000E288-B82F-4361-8345-C452141241AA tensorflow {"tensorflow.float32": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000E43B-DBF0-451B-8FF4-42E85EC234FA object_detection {"object_detection.utils.object_detection_evaluation.PascalDetectionEvaluator": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.utils.object_detection_evaluation.WeightedPascalDetectionEvaluator": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.utils.object_detection_evaluation.OpenImagesDetectionEvaluator": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.image": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_boxes": {"count": 2, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_classes": {"count": 2, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_area": {"count": 2, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_is_crowd": {"count": 2, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_difficult": {"count": 2, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_group_of": {"count": 3, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.DetectionResultFields.detection_masks": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_instance_masks": {"count": 2, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.source_id": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000E43B-DBF0-451B-8FF4-42E85EC234FA tensorflow {"tensorflow.errors.InvalidArgumentError": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000F2FF-BDF4-49F2-B3F6-4EF6EBDCF71B opaque_keys {"opaque_keys.InvalidKeyError": {"count": 1, "d_count": 0}}
0000F2FF-BDF4-49F2-B3F6-4EF6EBDCF71B xmodule {"xmodule.modulestore.exceptions.ItemNotFoundError": {"count": 1, "d_count": 0}}
00011F31-E567-48DF-B6AA-0B75431BF976 django {"django.db.migrations.Migration": {"count": 1, "d_count": 0}, "django.conf.settings.AUTH_USER_MODEL": {"count": 1, "d_count": 0}}
00012587-288C-480C-8CEF-6FF0DFDE8EF8 tensorflow {"tensorflow.float32": {"count": 1, "d_count": 0}}
00012927-DC28-431A-A83F-CD47EC77350D cfme {"cfme.infrastructure.provider.InfraProvider": {"count": 1, "d_count": 0}}
00012927-DC28-431A-A83F-CD47EC77350D pytest {"pytest.mark.rhv1": {"count": 1, "d_count": 1}}
000132CD-C87C-4031-A677-717649067D84 keras {"keras": {"count": 1, "d_count": 0}, "keras.preprocessing": {"count": 1, "d_count": 0}, "keras.__version__": {"count": 1, "d_count": 0}}
000149D1-F5C2-4D70-97B7-D8205890376B flask {"flask.request.form": {"count": 1, "d_count": 0}}
000154D1-E373-4A12-A0DA-134B68A7B514 object_detection {"object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_boxes": {"count": 5, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_classes": {"count": 3, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_is_crowd": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_area": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_difficult": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.groundtruth_label_types": {"count": 1, "d_count": 0}}
000154D1-E373-4A12-A0DA-134B68A7B514 six {"six.PY2": {"count": 2, "d_count": 0}}
000154D1-E373-4A12-A0DA-134B68A7B514 tensorflow {"tensorflow.int64": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.float32": {"count": 1, "d_count": 0}}
000173BD-06E7-46C6-8918-EE2CB06D9308 integration {"integration.ggrc.access_control.acl_propagation.base.TestACLPropagation": {"count": 1, "d_count": 0}, "integration.ggrc.access_control.rbac_factories.TEST_FACTORIES_MAPPING": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001744A-557D-4984-B349-50BA104A89AD re {"re.I": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001A31A-EEC4-4FDC-A018-3EDBB0341D0D object_detection {"object_detection.core.standard_fields.InputDataFields.image": {"count": 1, "d_count": 0}, "object_detection.core.standard_fields.DetectionResultFields": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001A31A-EEC4-4FDC-A018-3EDBB0341D0D tensorflow {"tensorflow.contrib.slim": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.python.tools.freeze_graph.freeze_graph_with_def_protos": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.string": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.saved_model.tag_constants.SERVING": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.core.protobuf.saver_pb2.SaverDef.V1": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.contrib.tfprof.model_analyzer.TRAINABLE_VARS_PARAMS_STAT_OPTIONS": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.contrib.tfprof.model_analyzer.FLOAT_OPS_OPTIONS": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001A7EA-E53C-4B3E-95CD-1E69C6B585D9 tensorflow {"tensorflow.test.TestCase": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001B39A-031F-411C-809A-C6C5D4DDDFE2 tensorflow {"tensorflow.GraphKeys.TRAINABLE_VARIABLES": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.contrib.slim.conv2d": {"count": 2, "d_count": 0}, "tensorflow.contrib.slim.batch_norm": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.contrib.slim.dropout": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.contrib.slim.max_pool2d": {"count": 1, "d_count": 0}, "tensorflow.contrib.slim.avg_pool2d": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001B994-D8AA-4DF6-94AB-6F6BF074CFEC sys {"sys.argv": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001BC15-99A5-4953-A58F-ADB6DA85E7BF botocore {"botocore.exceptions.NoCredentialsError": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001BC15-99A5-4953-A58F-ADB6DA85E7BF pandas {"pandas.compat.PY3": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.compat.FileNotFoundError": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001CE88-1FEE-494A-8297-A841F09EDC6A pyalgotrade {"pyalgotrade.barfeed.membf.BarFeed": {"count": 1, "d_count": 0}, "pyalgotrade.strategy.BaseStrategy": {"count": 1, "d_count": 0}, "pyalgotrade.bar.Frequency.DAY": {"count": 2, "d_count": 0}}
0001D084-D544-454C-A1AE-EA020466D5CB six {"six.PY3": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001D709-C959-47D0-ACFD-54C23CE94C03 django {"django.db.models": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001D709-C959-47D0-ACFD-54C23CE94C03 south {"south.v2.SchemaMigration": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001DC3B-5ED6-404E-B6D3-25E2F616C642 django {"django.core.management.base.BaseCommand": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001DC3B-5ED6-404E-B6D3-25E2F616C642 logging {"logging.DEBUG": {"count": 1, "d_count": 0}}
0001E2F0-241C-43F9-98FA-3AC361C9E9CF sys {"sys.argv": {"count": 3, "d_count": 0}}
000214A9-0EE8-4B82-AB49-9CEE0DDFC299 DialogClassParameters {"DialogClassParameters.DialogClassParameters": {"count": 1, "d_count": 0}}
0002188B-795D-468A-9B34-3C24AB34D285 pandas {"pandas.tseries.frequencies._INVALID_FREQ_ERROR": {"count": 3, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies._period_code_map": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.get_to_timestamp_base": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.Resolution": {"count": 2, "d_count": 0}, "pandas.DatetimeIndex": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.infer_freq": {"count": 2, "d_count": 0}}
00021DFF-5A68-4C69-A765-B4CCF3CA7BB7 cv2 {"cv2.COLOR_BGR2RGB": {"count": 3, "d_count": 0}}
00021DFF-5A68-4C69-A765-B4CCF3CA7BB7 numpy {"numpy.float32": {"count": 1, "d_count": 0}}
00022ADC-A039-4D6D-8404-E6656B9C0661 field_overrides {"field_overrides.FieldOverrideProvider": {"count": 1, "d_count": 0}}
00022ADC-A039-4D6D-8404-E6656B9C0661 models {"models.StudentFieldOverride.DoesNotExist": {"count": 1, "d_count": 0}}
00023468-F887-416A-BBDF-07CE79049FC6 xmodule {"xmodule.modulestore.tests.utils.MixedSplitTestCase": {"count": 1, "d_count": 0}, "xmodule.modulestore.tests.factories.LibraryFactory": {"count": 2, "d_count": 0}, "xmodule.modulestore.exceptions.ItemNotFoundError": {"count": 2, "d_count": 0}, "xmodule.modulestore.tests.factories.CourseFactory": {"count": 1, "d_count": 0}, "xmodule.modulestore.ModuleStoreEnum.BranchName.published": {"count": 2, "d_count": 0}}
00023B23-83C6-4DE0-B534-778A06544F58 lettuce {"lettuce.step.multiline": {"count": 2, "d_count": 0}, "lettuce.world.scenario_dict": {"count": 2, "d_count": 0}, "lettuce.world": {"count": 3, "d_count": 0}}
00023DF1-FE7D-4A61-B95D-5704F5D20DB7 django {"django.core.management.CommandError": {"count": 3, "d_count": 0}}
00023DF1-FE7D-4A61-B95D-5704F5D20DB7 search_indexes {"search_indexes.CourseTeamIndexer": {"count": 3, "d_count": 0}}
00023DF1-FE7D-4A61-B95D-5704F5D20DB7 xmodule {"xmodule.modulestore.tests.django_utils.SharedModuleStoreTestCase": {"count": 1, "d_count": 0}}
00024A9F-770E-4D67-9C16-3FD7413BAB61 tally_ho {"tally_ho.libs.models.base_model.BaseModel": {"count": 1, "d_count": 0}, "tally_ho.apps.tally.models.sub_constituency.SubConstituency": {"count": 1, "d_count": 0}, "tally_ho.libs.models.enums.center_type.CenterType": {"count": 1, "d_count": 0}, "tally_ho.apps.tally.models.office.Office": {"count": 1, "d_count": 0}, "tally_ho.libs.models.enums.disable_reason.DisableReason": {"count": 1, "d_count": 0}, "tally_ho.apps.tally.models.tally.Tally": {"count": 1, "d_count": 0}}
00026B31-946B-4F57-B8A4-D095319127E3 datetime {"datetime.datetime": {"count": 5, "d_count": 0}, "datetime.date": {"count": 4, "d_count": 0}, "datetime.time": {"count": 6, "d_count": 0}}
00026B31-946B-4F57-B8A4-D095319127E3 matplotlib {"matplotlib.units.registry": {"count": 6, "d_count": 0}, "matplotlib.units.ConversionInterface": {"count": 1, "d_count": 0}, "matplotlib.ticker.Formatter": {"count": 2, "d_count": 0}, "matplotlib.dates.DateConverter": {"count": 2, "d_count": 0}, "matplotlib.dates.AutoDateFormatter": {"count": 1, "d_count": 0}, "matplotlib.dates.UTC": {"count": 1, "d_count": 0}, "matplotlib.dates.AutoDateLocator": {"count": 1, "d_count": 0}, "matplotlib.dates.DateLocator": {"count": 1, "d_count": 0}, "matplotlib.dates": {"count": 2, "d_count": 0}, "matplotlib.ticker.Locator": {"count": 1, "d_count": 0}}
00026B31-946B-4F57-B8A4-D095319127E3 numpy {"numpy.datetime64": {"count": 2, "d_count": 0}, "numpy.ndarray": {"count": 6, "d_count": 0}}
00026B31-946B-4F57-B8A4-D095319127E3 pandas {"pandas.lib.Timestamp": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.period.Period": {"count": 3, "d_count": 0}, "pandas.compat.string_types": {"count": 7, "d_count": 0}, "pandas.core.index.Index": {"count": 9, "d_count": 0}, "pandas.tseries.period.PeriodIndex": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.core.series.Series": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_HR": {"count": 3, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_NS": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_US": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_MS": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_SEC": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_MIN": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_BUS": {"count": 2, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_DAY": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_WK": {"count": 2, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_ANN": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_QTR": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.tseries.frequencies.FreqGroup.FR_MTH": {"count": 1, "d_count": 0}}
00026D02-0FF4-4C3E-9348-4B7A03C7E6A7 lettuce {"lettuce.step": {"count": 8, "d_count": 0}, "lettuce.world.scenario_dict": {"count": 3, "d_count": 0}, "lettuce.world.xqueue.config": {"count": 1, "d_count": 0}}
00026D02-0FF4-4C3E-9348-4B7A03C7E6A7 problems_setup {"problems_setup.PROBLEM_DICT": {"count": 4, "d_count": 0}}
000272CC-B0A9-437D-B8FC-C934C24F5FAB abc {"abc.ABCMeta": {"count": 2, "d_count": 0}, "abc.abstractmethod": {"count": 12, "d_count": 12}}
000272CC-B0A9-437D-B8FC-C934C24F5FAB collections {"collections.Sequence": {"count": 1, "d_count": 0}}
000272CC-B0A9-437D-B8FC-C934C24F5FAB monty {"monty.json.MSONable": {"count": 1, "d_count": 0}}
000272CC-B0A9-437D-B8FC-C934C24F5FAB scipy {"scipy.constants.N_A": {"count": 1, "d_count": 0}}
000278CD-7C19-4B7F-92BD-6437E35BE630 numpy {"numpy.newaxis": {"count": 1, "d_count": 0}}
00028511-EA31-438F-9BAE-E50A7BCB9B04 signal {"signal.SIGINT": {"count": 1, "d_count": 0}}
0002862E-6808-477F-9A71-661F5945C7CE pytest {"pytest.mark.slow": {"count": 1, "d_count": 1}}
00028ADE-30A1-4A40-B8F7-8945C55FA4F7 matplotlib {"matplotlib.colors": {"count": 2, "d_count": 0}, "matplotlib.colors.cnames": {"count": 1, "d_count": 0}, "matplotlib.colors.ColorConverter.colors": {"count": 1, "d_count": 0}, "matplotlib.rcParams": {"count": 2, "d_count": 0}}
00028ADE-30A1-4A40-B8F7-8945C55FA4F7 numpy {"numpy.nan": {"count": 5, "d_count": 0}}
00028ADE-30A1-4A40-B8F7-8945C55FA4F7 pandas {"pandas.tests.plotting.common.TestPlotBase": {"count": 1, "d_count": 0}, "pandas.util._test_decorators.skip_if_no_scipy": {"count": 4, "d_count": 4}, "pandas.plotting._core._common_kinds": {"count": 5, "d_count": 0}, "pandas.plotting._core._series_kinds": {"count": 2, "d_count": 0}, "pandas.util._test_decorators.xfail_if_mpl_2_2": {"count": 1, "d_count": 1}}
00028ADE-30A1-4A40-B8F7-8945C55FA4F7 pytest {"pytest.mark.slow": {"count": 29, "d_count": 29}}
0002A3E4-1A6B-4405-AE53-5C6BB3A67272 google {"google.protobuf.message.Message": {"count": 2, "d_count": 0}, "google.protobuf.service.Service": {"count": 1, "d_count": 0}}
0002A8A1-324E-419A-8355-94280AE17273 django {"django.conf.settings": {"count": 5, "d_count": 0}}
0002A8A1-324E-419A-8355-94280AE17273 string {"string.punctuation": {"count": 1, "d_count": 0}}

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE AttributeStats (
   id TEXT,
   namespace TEXT,
   stats BLOB,

   PRIMARY KEY (id, namespace)
   FOREIGN KEY(id) REFERENCES File(id)
)
Powered by Datasette · Query took 1661.225ms